Finished projects

2 April 2015, 11:30
Bill on Amendments to the Tax Code of Ukraine as to Creation of Fare Conditions for Sale of Agricultural Products and Support of Direct Agricultural Commodity Producers
Date of act
29 December 2015 year
Registration Date
2 April 2015 year
Registrations №
2527
Authors
Кутовий Тарас ВікторовичНародний депутат України
Share in social networks
Execution
Law enacted
Changelog

ПРОЕКТ

вноситься народними депутатами України

Кутовим Т.В. посв.№349

 

 

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін Податкового кодексу України щодо створення справедливих умов для реалізації сільськогосподарської продукції та підтримки безпосередніх сільськогосподарських товаровиробників


 

Верховна Рада України постановляє:

1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:

1) пункт 197.21 статті 197 викласти в такій редакції:

«197.21. Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з постачання на митній території України зернових культур товарних позицій 1001 - 1008 згідно з УКТ ЗЕД та технічних культур товарних позицій 1205 і 1206 00 згідно з УКТ ЗЕД, крім першого постачання таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами – виробниками та підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у сільськогосподарських підприємств – виробників, а також крім постачання таких зернових та технічних культур Аграрним фондом у разі їх придбання з податком на додану вартість.

Звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур, зазначених в абзаці першому цього пункту, крім вивезення таких зернових та технічних культур сільськогосподарськими підприємствами – виробниками, а також підприємствами, які безпосередньо придбали такі зернові та технічні культури у платників єдиного податку четвертої групи, що є платниками податку на додану вартість на загальних підставах.

При формуванні податкового кредиту по придбаних та/або виготовлених необоротних активах, які одночасно використовуються в оподатковуваних і не оподатковуваних податком на додану вартість операціях, зазначених у абзацах першому та другому цього пункту, норми статті 199 цього Кодексу не застосовуються, сплачені (нараховані) суми податку на додану вартість по таких необоротних активах включаються до податкового кредиту.

Норми цього пункту не застосовуються до операцій з постачання зернових культур товарної позиції 1006 та товарної підкатегорії 1008 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД і такі операції оподатковуються податком на додану вартість у порядку, встановленому цим Кодексом»;

2) пункт 152 підрозділу 2 розділу ХХ «Перехідні положення» виключити.

2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

 

 

 

Голова Верховної Ради

України

Goal
Changed: 2 Apr. 11:30
Основною метою законопроекту є усунення дискримінації в оподаткуванні та створення рівних умов господарювання, при яких сплачений до державного бюджету ПДВ відшкодовується.
Task
or problem, the solution of which directed the project
Changed: 2 Apr. 11:30
Законопроектом пропонується звільнити від оподаткування ПДВ операції з вивезення в митному режимі експорту зернових та технічних культур, крім операцій, що здійснюються їх виробниками та підприємствами, що безпосередньо придбали такі культури у виробника, що є платником ПДВ на загальних підставах.
Results
expected the introduction of the bill
Changed: 2 Apr. 11:30
Прийняття законопроекту забезпечить рівні податкові умови для реалізації сільськогосподарської продукції, порівняно з іншими галузями економіки, що дозволить наростити обсяги експорту та валютної виручки України.
Changelog
Dates and names of the stages of that bill passes
8 August 2016
trans
Want to stay updated on the most recent news of the Ukrainian Agrarian Association?
SIGN UP FOR UPDATES: